TỔNG HỢP BÀI PHỎNG VẤN SEUNGRI TRÊN CÁC TẠP CHÍ(PART8)

BÀI 27: TỔNG HỢP HÌNH SEUNGRI TRÊN CÁC TẠP CHÍ daldal tìm được nhiều hình Ri trên các tạp chí lắm 😮 hồi Ri hoạt động solo ở Nhật lên báo quá trời luôn. Thế mới biết con gấu này nổi tiếng ở Nhật thế nào. Vì không tìm thấy bài scan phỏng vấn hay … More TỔNG HỢP BÀI PHỎNG VẤN SEUNGRI TRÊN CÁC TẠP CHÍ(PART8)