Nyongtory diary – MADE WORLD TOUR REPORT

MADETOURinSEOUL* Daldal cop lại bài 1 bạn trên tumblr daldal gim từ lâu :”> Đây là post tổng hợp Gri mâu mần trong MADE tour từ tháng 4/2015 tới Dome tour tháng 12/2015 Bắt đầu nào!!   MADETOURinSEOUL MADETOURinGUANGZHOU MADETOURinBEIJING MADETOURinHONGKONG MADETOURinSHANGHAI MADETOURinDALIAN MADETOURinWUHAN MADETOURinBANGKOK MADETOURinSINGAPORE MADETOURinMALAYSIA (KL) MADETOURinMANILA MADETOURinJAKARTA MADETOURinSHENZHEN MADETOURinNANJING MADETOURinCHENGDU  MADETOURinHANGZHOU MADETOURinCHANGSHA … More Nyongtory diary – MADE WORLD TOUR REPORT