TỔNG HỢP BÀI PHỎNG VẤN SEUNGRI TRÊN CÁC TẠP CHÍ(PART4)

Dài quá, dài quá, đã tới PART 4 rồi!! Đây không phải là tất cả bài phỏng vấn của Ri trong 10 năm qua đâu. hẳn là còn rất rất nhiều bài phỏng vấn và bài báo nữa. daldal có tham vọng phải đọc hết, phải dịch hết mà có vẻ khó =))) Thoy được bài … More TỔNG HỢP BÀI PHỎNG VẤN SEUNGRI TRÊN CÁC TẠP CHÍ(PART4)