TỔNG HỢP BÀI PHỎNG VẤN SEUNGRI TRÊN CÁC TẠP CHÍ(PART8)

  • BÀI 27: TỔNG HỢP HÌNH SEUNGRI TRÊN CÁC TẠP CHÍ

daldal tìm được nhiều hình Ri trên các tạp chí lắm 😮 hồi Ri hoạt động solo ở Nhật lên báo quá trời luôn. Thế mới biết con gấu này nổi tiếng ở Nhật thế nào. Vì không tìm thấy bài scan phỏng vấn hay Engtrans kèm theo nên daldal sẽ tìm và update sau vậy :*

——————————-

  1. {SCANS} SEUNGRI ON TV LIFE AND KAN FUN JAPANESE MAGAZINE

{SCANS} SEUNGRI ON TV LIFE AND KAN FUN JAPANESE MAGAZINE:

{SCANS} SEUNGRI ON TV LIFE AND KAN FUN JAPANESE MAGAZINE:

{SCANS} SEUNGRI ON TV LIFE AND KAN FUN JAPANESE MAGAZINE:

{SCANS} SEUNGRI ON TV LIFE AND KAN FUN JAPANESE MAGAZINE:

{SCANS} SEUNGRI ON TV LIFE AND KAN FUN JAPANESE MAGAZINE:

{SCANS} SEUNGRI ON TV LIFE AND KAN FUN JAPANESE MAGAZINE:

 

2. Seungri on Vanity Mix Japan – September 2013 #LeeSungHyun

Seungri on Vanity Mix Japan - September 2013 #LeeSungHyun #Seungri #BigBang #VanityMix #Japan #September2013:

Seungri on Vanity Mix Japan - September 2013 #LeeSungHyun #Seungri #BigBang #VanityMix #Japan #September2013:

Seungri on Vanity Mix Japan - September 2013 #LeeSungHyun #Seungri #BigBang #VanityMix #Japan #September2013:

Seungri on Vanity Mix Japan - September 2013 #LeeSungHyun #Seungri #BigBang #VanityMix #Japan #September2013:

3. {SCANS} SEUNGRI FOR ANDGIRL (JAPANESE MAGAZINE) NOVEMBER 2013

Seungri ♡ #BIGBANG for Japanese Magazine "AndGirl" (November 2013):

Seungri ♡ #BIGBANG for Japanese Magazine "AndGirl" (November 2013):

Seungri ♡ #BIGBANG for Japanese Magazine "AndGirl" (November 2013):

Seungri ♡ #BIGBANG for Japanese Magazine "AndGirl" (November 2013):

{SCANS} SEUNGRI FOR ANDGIRL (JAPANESE MAGAZINE) NOVEMBER 2013:

4. Seungri featured on popular Japanese Magazine “VIVI” (26/8/12)

Source: BigLove_sk28//@DCVI
Cr: bigbangworld

5. Seungri on Japanese Magazine “Cancam and Haru Hana Vol. 2”

Seungri on Japanese Magazine "Cancam and Haru Hana Vol. 2":

6. Seungri in Japanese magazine What’s In 2013

SEUNGRI // BIGBANG:

Seungri in Japanese magazine What's In:

Seungri ♡ #BIGBANG - Japanese Magazine:

7. Big Bang’s Seungri // Dazed & Confused Korea

Big Bang's Seungri // Dazed & Confused Korea:

8. Seungri @ Japan Magazine

Seungri @ Japan Magazine:

9. Seungri  “Japan JP Pati Pati Prime magazine

a1ecb7c6d46f2eeecce28dabcc3b7914.jpg

Seungri ♡ #BIGBANG:

Seungri ♡ #BIGBANG:

10. Seungri in Japanese magazine Men’s Egg victory, Japanese Magazine “ROLA” November Issue! (131002)

Seungri in Japanese magazine Men's Egg victory:

1f1403c639b81be13b1059cec737ccb1.jpg

Seungri ♡ #BIGBANG - Japanese Magazine:

Seungri in Japanese magazine Men's Egg:

11. Seungri a.k.a V.I ♡ #BIGBANG for AnAn Magazine 2010

Big Bang is keeping busy with activities in Japan, but that doesn’t mean we can’t get our share of eye candy!
September 23, 2010

Seungri a.k.a V.I  ♡ #BIGBANG for AnAn Magazine 2010:

Lee Seung Hyun, Seungri:

12. Seungri ♡ #BIGBANG on Japanese Magazine “Hanako” (December 2013)

Seungri ♡ #BIGBANG on Japanese Magazine "Hanako" (December 2013):

Seungri ♡ #BIGBANG on Japanese Magazine "Hanako" (December 2013):

13. SeungRi trên một tạp chí Nhật năm 2011

Seungri Japanese magazine: e0a36e5bbdbea2de8b54e7e66d520316.jpg

14. Seungri for “Josei Jishin” Japanese Magazine ‘November Issue’! 130924

Seungri for "Josei Jishin" Japanese Magazine 'November Issue'! 130924:

15. Seungri ♡ #BIGBANG – Exile Magazine Japan

Seungri ♡ #BIGBANG -  Exile Magazine Japan:

16. Seungri-Esquire September 2013

Seungri-Esquire September 2013:

17. Seungri ♡ #BIGBANG – Exile Magazine Japan

Seungri ♡ #BIGBANG -  Exile Magazine Japan:

18. Seungri ♡ for Barfout Magazine

Seungri ♡ for Barfout Magazine:

Seungri/V.I (BIGBANG) // Seungri for Barfout 2013:

19. Seungri for Japanese Magazine Croissant
Seungri for Japanese Magazine Croissant:
20. Seungri on PATi PATi Japanese Magazine September 2009
Seungri on PATi PATi Japanese Magazine September 2009 #PATiPATiJapaneseMagazine #September2009 #Seungri:
 Seungri magazine:
22. Seungri for ‘You Paper’ Magazine Japan
 Seungri for ‘You Paper’ Magazine Japan:

23. Seungri and GD | BigBang VOGUE January 2009

Seungri and GD | BigBang VOGUE January 2009:
24. Seungri a.k.a V.I ♡ #BIGBANG for AnAn Magazine 2012Seungri a.k.a V.I ♡ #BIGBANG for AnAn Magazine 2012:
TOP (Choi Seung Hyun) ♡ #BIGBANG for AnAn Magazine 2012: Daesung aka D-Lite ♡ #BIGBANG for AnAn Magazine 2012:
Taeyang ♡ #BIGBANG for AnAn Magazine 2012: G-Dragon ♡ #BIGBANG for AnAn Magazine 2012:
25. BIGBANG  – GQ Magazine August Issue ‘15 8/2015
Big Bang - GQ Magazine August Issue ‘15:
BIGBANG Daesung and Seungri - GQ Magazine August Issue ‘15:
Seungri & Taeyang x GQ Korea magazine August 2015:
TOP and Seungri - GQ Magazine August Issue ‘15:
26. BIG BANG’s Seungri poses for Pen+ magazine
BIG BANG’s Seungri poses for Pen+ magazine:

27.  SeungRi trên Tạp chí Nhật 2013

Seungri:

28.Seungri ♡ #BIGBANG for GQ Magazine

Seungri ♡ #BIGBANG for GQ Magazine:

29. Big Bang for Vogue Magazine (March 2012)

Big Bang for Vogue Magazine (March 2012):

Big Bang Seung Ri - Vogue Magazine March Issue ‘12:

30. Seungri for JILLE Magazine (Nov. 2012 Issue)

Seungri for JILLE Magazine (Nov. 2012 Issue):

Seungri for JILLE Magazine (Nov. 2012 Issue):

31. Seungri ♡ #BIGBANG for Arena 2009

Seungri ♡ #BIGBANG for Arena 2009:

32. BIG BANG’s Seungri appears in Glamorous magazine

A fashion look from September 2012 featuring brown heel boots, palm tree purse and studded hat. Browse and shop related looks.

BIG BANG’s Seungri appears in Glamorous magazine:

"Seungri for Glamorous Magazine" by raphaellakay ❤ liked on Polyvore:

 

Tổng hợp: #daldal

(Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi copy sang site khác, daldal cảm ơn đã đọc)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s