(Trans) SeungRi part trong BIGBANG Program book MADE 2016

Lâu lâu rồi daldal không có thời gian trans gì về Ri cả, chủ yếu up lên page TT^TT Có phần này hay quá dù up page rồi nhưng daldal tổng hợp hoàn chỉnh ở đây nha, tiện cho việc đọc lại. Ngoài ra diary xong đợt FM này sẽ có nha ^^ ————- Trích … More (Trans) SeungRi part trong BIGBANG Program book MADE 2016