[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 30-END)

Awwww >”<!!! Chap cuối rồi!! Tung bông tung hoa!!!! Fic này lúc đầu thì sến hường hoa lá cành nhưng tới những Chap gần cuối thì sad quá :”> daldal sẽ cố gắng viết nhiều fic hơn nè, tìm tòi những thể loại và kịch bản hay hơn. Cả nhà sau khi đọc hết Chap … More [G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 30-END)