[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 27)

daldal dự kiến khoảng 3 Chap nữa truyện sẽ kết thúc 😡 Hy vọng cả nhà sẽ tiếp tục ủng hộ để tác giả viết những trang cuối cùng vẫn giữ nguyên nhiệt huyết như Chap đầu nhé :”> Cúi đầu cảm ơn!!! —————————— Chap 27: The opposite of love is not hate, it’s indifference. The … More [G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 27)