Seung-chan’s Diary (Part1- năm 2012)

Cuối cùng cũng có động lực làm bài này, daldal muốn tập hợp được tất cả Nhật kí SeungRi từ năm 2012-2014 khi Ri ở Nhật ( Đây là Nhật kí hàng ngày Ri viết bằng tiếng Nhật trên điện thoại, trên trang bigbangworld.jp – chỉ fan Nhật mới đọc  được – [“Seung-chan’s Diary” is … More Seung-chan’s Diary (Part1- năm 2012)