[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 22)

Chap 22: “Hãy uống thật say và nói tất cả mọi điều đáng sợ mà lúc tỉnh không dám nói” “Ở đây thật cô đơn, trong tâm trí em nơi mà tên anh đã từng tồn tại. Em phải làm sao để xóa tên anh đây? “ Quả thật cả Seoul nháo nhào vì hai người. Quản lý SoonHoc … More [G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 22)