Nyongtory diary – MADE WORLD TOUR REPORT

MADETOURinSEOUL*
Daldal cop lại bài 1 bạn trên tumblr daldal gim từ lâu :”> Đây là post tổng hợp Gri mâu mần trong MADE tour từ tháng 4/2015 tới Dome tour tháng 12/2015
Bắt đầu nào!!

 

MADETOURinSEOUL

MADETOURinGUANGZHOU

MADETOURinBEIJING

MADETOURinHONGKONG

MADETOURinSHANGHAI

MADETOURinDALIAN

MADETOURinWUHAN

MADETOURinBANGKOK

MADETOURinSINGAPORE

MADETOURinMALAYSIA (KL)

MADETOURinMANILA

MADETOURinJAKARTA

MADETOURinSHENZHEN

MADETOURinNANJING

MADETOURinCHENGDU 

MADETOURinHANGZHOU

MADETOURinCHANGSHA

MADETOURinCHONGQING

MADETOURinTAIWAN

MADETOURinLasVegas

MADETOURinLosAngeles

MADETOURinAnaheim 

MADETOURinMexico

MADETOURinNJ

MADETOURinToronto

MADETOURinSydney

MADETOURinMelbourne

MADETOURinMacao(Macau)

MADETOURinTokyo 

MADETOURinOsaka

MADETOURinFukuoka

MADETOURinNagoya

Cuối cùng là  09 Dec 2015

All photos cr logo

:v Concert nào cũng như nhà riêng 2 bạn ấy!!!

#daldal


8 thoughts on “Nyongtory diary – MADE WORLD TOUR REPORT

Leave a Reply to daldal2704 Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s