Nyongtory diary|(Theory) Lý do tại sao Nyongtory là thật?

Lý do tại sao Nyongtory Có thể là thật .. !! Daldal trans lại bài của một blog trên tumblr nha!!! Có thời gian sẽ edit bổ sung sau!!! Từ một bạn fan Nyongtory người Úc ———————————— Cre: nyongtory-bae LINK BÀI GỐC Nội dung: Nyongtory là thật sao? Yes,No,Maybe? Ai mà biết được…Thực tế hầu hết … More Nyongtory diary|(Theory) Lý do tại sao Nyongtory là thật?